Vaikuttajaviestintää ja

yhteiskunnallista konsultointia

vahvalla kokemuksella

Suunnittelen vaikuttamisstrategian organisaatiollesi ja tuen sen toteuttamista

Työskentelen järjestöjen, yritysten, päättäjien, kuntien ja muiden organisaatioiden kanssa kehittääksemme teille selkeät vaikuttamistavoitteet ja -strategiat. Kuljen mukana vaikuttamassa, jotta ne myös toteutuvat. Kun tiedätte, mihin haluatte vaikuttaa, minä kerron miten se tehokkaimmin tapahtuu.

Kaipaako yhteiskunnallinen haaste selvittäjää?

Asiantuntijana konsultoiden etsin kanssanne ratkaisut. Kun väestöpohja, toimintaympäristö, lainsäädäntö sekä rahoitus muuttuvat, miten kuntasi saa aikaan parhaat ratkaisut yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa? Ydinosaamistani on toimia yritystoiminnan, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin välimaastossa.

Juonnan ja fasilitoin onnistuneet tapahtumat ja keskustelut

Kun haluatte saada teille tärkeät ihmiset ja asiat esille, suunnittelen tapahtumat ja fasilitoin ne hyväntuulisella otteella. Kunnioittava, asioita eteenpäin vievä keskustelu on taitolaji. Olipa kyse vaalipaneelista, vaikuttamisseminaarista tai -tapahtumasta tai kenties vuosikokouksesta, anna minun varmistaa onnistuneet kohtaamiset. Halutessanne käytän Erätauko -menetelmää.

”Kun mietin yritykselle nimeä, halusin viestittää arvomaailmaa ja yli 30 vuoden kokemustani koulutuspolitiikasta. Arvostan koulutusta yli kaiken, sillä se on polku parempaan elämään, hyvinvointiin ja menestykseen. Lov viittaa myös Loviisaan, yrityksen viehättävään, historialliseen ja merelliseen kotikuntaan.”

Heljä Misukka

Heljä Misukka, vaikuttajaviestintä, konsultointi, puhetyöläinen

  • Vaikuttaminen, vaikuttajaviestintä ja vaikuttamisstrategiat
  • Ratkaisujen löytäjä, osallistaja ja konsultti
  • Sidosryhmätoiminta ja toimiminen järjestöissä ja verkostoissa
  • Puhuminen, esiintyminen, juontaminen ja fasilitointi
  • Koulutuspolitiikka, Suomen koulutusjärjestelmä ja sen kehittäminen